Oznámenie o nastúpení náhradníka


30. 11. 2018 12:38

Mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi vo volebnom obvode č.4 zanikol vzdaním sa Vladimíra Revického poslaneckého mandátu. V súlade s ust.§ 192 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č. 4 – Mgr. Viera Dušičková.

celý dokument: