Oznámenie elektronickej adresy - voľby do orgánov samosprávnych krajov


25. 8. 2017 08:27

Elektronická adresa na účel doručenia oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 4.11.2017 na účel doručenia oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prievidza:
primator@prievidza.sk a lenka.panisova@prievidza.sk.