OZNAM Mestskej volebnej komisie


12. 11. 2014 13:55

V Prievidzi 12.11.2014
Číslo: MsVK/2014/02
    
Predseda Mestskej volebnej komisie v zmysle § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení obdržal  12.11.2014 Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry na funkciu primátora mesta Mgr. Viery Hurtišovej a zároveň jej Vyhlásenie o vzdaní sa kandidáta za poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi vo volebnom obvode č. 1.

V súlade s § 19 ods. 2) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení zabezpečil predseda MsVK bezodkladne zverejnenie uvedenej skutočnosti.


Ing. Štefan Škríp, v. r.
predseda MsVK