O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia Stavebník Autokomplex, s.r.o.,


6. 12. 2011 13:54

           Stavebník Autokomplex, s.r.o., A. Hlinku 483, 972 71 Nováky zast. Priemstav Stavebná, a.s., M. R. Štefánika 116, Nováky podal dňa  21.11.2011  na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Autosalón a autoservis Renault Dacia a Volksvagen - predaj a komplexný servis automobilov značky Renault Dacia a Volkswagen.

celý dokument k nahliadnutie: ico_doc_46