Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021


9. 11. 2018 12:17

Verejnosť môže predkladať svoje pripomienky príslušnému zamestnancovi – Ing. Martina Mikulášiková, odborný referent pre rozpočet a financie, e - mail: martina.mikulasikova@prievidza.sk

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 – tabuľková časť

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 – textová časť