Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019


15. 11. 2016 08:52

Verejnosť môže predkladať svoje pripomienky príslušnému zamestnancovi - Martina Kucmanová, odborný referent pre rozpočet a financie, e-mail: martina.kucmanova@prievidza.sk.

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019: ico_pdf_46

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 - textová časť: