Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016, na roky 2017 a 2018 a tabuľková časť.pdf


13. 11. 2015 14:15

Verejnosť môže predkladať svoje pripomienky príslušnému zamestnancovi - Martina Kucmanová, odborný referent pre rozpočet a financie, e-mail: martina.kucmanova@prievidza.sk.

Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 - textová časť ico_pdf_46
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2016, na roky 2017 a 2018 - tabuľková časť