Informácie pre voliča - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


13. 11. 2015 13:41

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky ico_pdf_46
Informácie pre voliča - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky