Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľností


16. 10. 2019 13:53

Dražba nehnutel'nosti sa uskutoční dňa 18.11.2019 o 13:00 hod. v sídle súdneho exekútora na adrese Moskovská 18, 811 08 Bratislava. Predmetom dražby je nehnutel'nosť v podielovom vlastníctve povinného Ing. Ľubomír Mareš a nehnutel'nosť vo výlučnom vlastníctve povinného Ing. Ľubomír Mareš, a to byt č. 12, vo vchode 12 na 4.p., v obytnej budove, súp. č. 40245.

Celý dokument: