Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta


Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Sídlo: Ulica T. Vansovej 533/24, 971 01 Prievidza
Podiel na základnom imaní: 100 %
IČO: 36349429
Web: www.smmpd.sk
E-mail: konatel@smmpd.sk
Tel.: 046 / 511 19 44
Konatelia spoločnosti: JUDr. Ján Martíček, JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD
Dozorná rada: Július Urík, Ing. Branislav Bucák, Katarína Čičmancová
Výročné správy: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Sídlo: Košovská 1, 971 01 Prievidza
Podiel na základnom imaní: 100 %
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
Web: www.tsmpd.sk
E-mail: info@tsmpd.sk
Tel.: 046/542 24 12
Konateľ spoločnosti: Ing. Marián Bielický
Dozorná rada: Ing. Jozef Polerecký, Katarína Vráblová, Ing. Ľuboš Jelačič, MVDr. Vladimír Petráš
Výročné správy: 2011, 2011 (prílohy), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 1. časť, 2016 2. časť, 2017 1. časť, 2017 2. časť, 2018

HARMÓNIA n.o. (nezisková organizácia)
Sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza
IČO: 36119679
IČDPH: SK2021959973
Tel.: 0907 798 626
Web: www.harmoniapd.sk
E-mail: kvrablova67@gmail.com
Štatutárny organ: Katarína Vráblová
Výročné správy: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. (nezisková organizácia)
Sídlo: Námestie slobody 6, 97101 Prievidza
IČO: 37923650
Tel.: 046/ 16 186
Web: www.tik.prievidza.sk
E-mail: tik@prievidza.sk
Štatutárny organ: Ing. Zdenka Balážová - riaditeľ
Výročné správy: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
Sídlo: Matice slovenskej 10, Prievidza 971 01
Podiel na základnom imaní: 12,50 %
IČO: 31558429
IČDPH: SK2020466800
Web: www.rtvprievidza.sk
E-mail: televiziapd@gmail.com
Tel.: 046 / 542 24 83
Konatelia spoločnosti: Ing. Daniel Rexa, Dana Reindlová
Dozorná rada: Ing. Zdenko Priehoda, Ing. Rudolf Podoba, JUDr. Pavol Rafaj
Výročné správy: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
Sídlo: G. Švéniho 3H, Prievidza 971 01
Podiel na základnom imaní: 51 %
IČO: 36325961
IČ DPH: SK20200749171
Web: www.pthas.sk
E-mail: pth@pthas.sk
Tel.: 046 / 542 50 27
Predstavenstvo: Ing. Jaroslav Šinák - predseda predstavenstva, JUDr. Róbert Pietrik - člen
Dozorná rada: JUDr. Katarína Macháčková - predseda, JUDr. Milan Minárik - podpredseda, Ing. Igor Hoppan - člen, Ing. Ľuboš Jelačič - člen
Výročné správy: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

BIC Prievidza, spol. s r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 3, Prievidza 971 01
Podiel na základnom imaní: 97,36 %
IČO: 31580386
E-mail: bicpd@bb.telecom.sk
Tel.: 046 542 67 33
Konateľ spoločnosti: Ing. František Vrták
Dozorná rada: Ing. Fedor Boroška, Ing. Marta Čičmancová, Ing. Stanislav Ruman, Ing. Ivan Vaňo, Mgr. Eleonóra Porubcová, Roman Hlaváč
Výročné správy:2013,2014, 2015, 2016, 2017

Účtovné jednotky, v ktorých má mesto Prievidza majetkovú účasť

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
IČO: 36056006
Podiel mesta na emisii CP: 6,88 %

UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnícka, a.s.
Sídlo: Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO: 31625657
Podiel mesta na emisii CP: 0,039 %