Ponuky práce


Aktuálne ponuky práce

Pozícia: Požiadavky
Referent pre projekty a podnety obyvateľov ico_pdf_46
Pracovník údržby verejnej zelene ico_pdf_46
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Ul. M. Mišíka 398/15,  971 01 Prievidza ico_pdf_46
Účtovník/ účtovníčka finančného oddelenia MsÚ ico_pdf_46

Účtovník/ účtovníčka - HARMÓNIA n. o.
ico_pdf_46
Architekt mesta ico_pdf_46
Ekonóm, účtovník, rozpočtár- Zariadenie pre seniorov ico_pdf_46

Voľné pracovné miesta v ostatných oblastiach

Výsledky predchádzajúcich výberových konaní:

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Účtovník“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta- Referent sociálnoprávnej ochrany detí

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - Referent právnej kancelárie

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent hospodárskej správy pre školy a školské zariadenia

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Ulica energetikov 242/39, 97101 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent pre dopravu

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent pre územné plánovanie

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent výstavby

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent stavebného poriadku

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľky Materskej školy Ul. A. MIŠUTA č.731/2, 971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Právnik“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času Spektrum

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Účtovník/ účtovníčka finančného oddelenia MsÚ v Prievidzi“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Matrikárka“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa MŠ Malonecpalská

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie „Vedúci/ vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa ZŠ Ul. P. j. Šafárika

Zápisnica z výberového konania obsadenie pracovného miesta Referent pre investície

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, ul. S. Chalupku 313/14, 971 01  Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Rastislavova ul. 416/4, 971 01  Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Vedúci/a referátu obchodu a cestovného ruchu