Ponuky práce


Aktuálne ponuky práce

Pozícia: Požiadavky
Riaditeľ, riaditeľka neziskovej organizácie HARMÓNIA n.o.
Výberové konanie - Učiteľ primárneho vzdelávania           

Výberové konanie: Elektrikár - Správa majetku mesta Prievidza

Výberové konanie: pedagogický zamestnanec – vychovávateľ CVČ

Voľné pracovné miesta v Prievidzi a okolí

Voľné pracovné miesta v ostatných oblastiach

Výsledky predchádzajúcich výberových konaní:

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  - Riaditeľ ZŠ Mariánska ul. 554/19 v Prievidzi,  971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent pre šport a podnety obyvateľov“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent pre dopravu“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Referent pre kultúru, občianske obrady a protokol“

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa MŠ Nábrežie sv. Cyrila 360/28,  Prievidza

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa MŠ Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova 745/13, Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Účtovník“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Správca pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov

Zápisnica z výberového konania na asistentku primátorky

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Dobšinského

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa MŠ Matušku

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent výstavby“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent stavebného poriadku“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Právnik“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent stavebného poriadku“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent výstavby“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent pre projekty a podnety obyvateľov“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent stavebného poriadku“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľky Materskej školy, Ul. M. Mišíka 398/15,97101 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Architekt mesta“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Účtovník“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta- Referent sociálnoprávnej ochrany detí

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - Referent právnej kancelárie

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent hospodárskej správy pre školy a školské zariadenia

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Ulica energetikov 242/39, 97101 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent pre dopravu

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent pre územné plánovanie

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent výstavby

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent stavebného poriadku

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľky Materskej školy Ul. A. MIŠUTA č.731/2, 971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Právnik“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času Spektrum

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Účtovník/ účtovníčka finančného oddelenia MsÚ v Prievidzi“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Matrikárka“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa MŠ Malonecpalská

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie „Vedúci/ vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa ZŠ Ul. P. j. Šafárika