Ponuky práce


Aktuálne ponuky práce

Pozícia: Požiadavky
Ekonómka pre PAM
Odborný zamestnanec školského úradu
Riaditeľ/ka MŠ Ul. M. Gorkého, MŠ Ul. D. Krmana, MŠ Ul. Športová
Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľka materskej školy )
Ekonóm(ka) - ZŠ Ulica P.J Šafárika

Voľné pracovné miesta v Prievidzi a okolí

Voľné pracovné miesta v ostatných oblastiach

Výsledky predchádzajúcich výberových konaní:

Zápisnica z výberového konania - Vedúci, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi

Zápisnica z výberového konania  - Referent životného prostredia

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa ZŠ, Rastislavova ulica

Zápisnica z výberového konania - referent obchodu a cestovného ruchu

Zápisnica z výberového konania- Referent pre projekty a investície

Zápisnica z výberového konania- Referent výstavby

Zápisnica z výberového konania- Riaditeľ, riaditeľka Zariadenia pre seniorov v Prievidzi

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  - Riaditeľ ZŠ Mariánska ul. 554/19 v Prievidzi,  971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent pre šport a podnety obyvateľov“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent pre dopravu“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Referent pre kultúru, občianske obrady a protokol“

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa MŠ Nábrežie sv. Cyrila 360/28,  Prievidza

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa MŠ Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova 745/13, Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Účtovník“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Správca pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov

Zápisnica z výberového konania na asistentku primátorky

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Dobšinského

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa MŠ Matušku

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent výstavby“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent stavebného poriadku“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Právnik“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent stavebného poriadku“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent výstavby“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent pre projekty a podnety obyvateľov“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent stavebného poriadku“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľky Materskej školy, Ul. M. Mišíka 398/15,97101 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Architekt mesta“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Účtovník“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta- Referent sociálnoprávnej ochrany detí

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - Referent právnej kancelárie