Ponuky práce


Aktuálne ponuky práce

Pozícia: Požiadavky
Asistent/ ka  primátorky
Referent výstavby
Referent stavebného poriadku
Vyhlásenie výberových konaní:
VK č. 2/2017 na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ  Ul. P. Dobšinského 746/5,   Prievidza
VK č. 3/2017 na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza
VK č. 4/2017 na miesto riaditeľa MŠ Ul. J. Matušku 759/1, Prievidza

Voľné pracovné miesta v Prievidzi a okolí

Voľné pracovné miesta v ostatných oblastiach

Výsledky predchádzajúcich výberových konaní:

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Právnik“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent stavebného poriadku“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent výstavby“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent pre projekty a podnety obyvateľov“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Referent stavebného poriadku“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľky Materskej školy, Ul. M. Mišíka 398/15,97101 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Architekt mesta“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta „Účtovník“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta- Referent sociálnoprávnej ochrany detí

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta - Referent právnej kancelárie

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent hospodárskej správy pre školy a školské zariadenia

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Ulica energetikov 242/39, 97101 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent pre dopravu

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent pre územné plánovanie

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent výstavby

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta Referent stavebného poriadku

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľky Materskej školy Ul. A. MIŠUTA č.731/2, 971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Právnik“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času Spektrum

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Účtovník/ účtovníčka finančného oddelenia MsÚ v Prievidzi“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  „Matrikárka“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa MŠ Malonecpalská

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie „Vedúci/ vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia“

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa ZŠ Ul. P. j. Šafárika