Ponuky práce


Aktuálne ponuky práce

Pozícia: Požiadavky
Referent miesta prvého kontaktu
Asistent učiteľa - Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37

Voľné pracovné miesta v Prievidzi a okolí

Voľné pracovné miesta v ostatných oblastiach

Výsledky predchádzajúcich výberových konaní:

Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Ulica D. Krmana, Prievidza

Zápisnica z výberového konania - Referent pre dotácie poskytované mestom

Zápisnica z výberového konania - Referent pokladne

Zápisnica z výberového konania - Manažér pre spravodlivú transformáciu

Zápisnica z výberového konania - Manažér regionálneho rozvoja a implementácie projektov 2

Zápisnica z výberového konania - Manažér regionálneho rozvoja a implementácie projektov 1

Zápisnica z výberového konania - Účtovník/Účtovníčka

Zápisnica z výberového konania - Referent autoprevádzky MsÚ, BOZP, PO a krízového manažmentu

Zápisnica z výberového konania - riaditeľ ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3

Zápisnica z výberového konania - Terénny sociálny pracovník

Zápisnica z výberového konania - Odborný pracovník pre oblasť legislatívy

Zápisnica z výberového konania - Odborný pracovník pre oblasť ekonomiky

Zápisnica z výberového konania - Koordinátor komunitných aktivít a komunitného rozvoja

Zápisnica z výberového konania - Referent pre personalistiku a mzdy

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa CVČ

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície Finančný manažér

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej  pozície „Manažér pre monitorovanie v internom tíme“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej  pozície „Manažér tímu“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej  pozície „Projektový manažér“

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta vedúci prevádzkového úseku v ZpS v Prievidzi

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa CVČ

Zápisnica z výberového konania - referent pokladne

Zápisnica z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ na Ulici S. Chalupku v Prievidzi

Zápisnica z výberového konania - referent kancelárie primátorky

Zápisnica z výberového konania - referent pre verejné obstarávanie

Zápisnica z výberového konania - referent právnej kancelárie

Zápisnica z výberového konania - referent pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov

Zápisnica z výberového konania - referent stavebného poriadku

Zápisnica z výberového konania - referent pre územné plánovanie

Zápisnica z výberového konania - referent stavebného poriadku

Zápisnica z výberového konania - riaditeľ MŠ. na Ul. P. Benického

Zápisnica z výberového konania - Referent pre rozpočet a financie

Zápisnica z výberového konania - Právnik

Zápisnica z výberového konania - Referent pre rozpočet a financie

Zápisnica z výberového konania - riaditeľ MŠ Gorkého

Zápisnica z výberového konania - riaditeľ MŠ Športová

Zápisnica z výberového konania - riaditeľ MŠ D. Krmana

Zápisnica z výberového konania - Referent pre opatrovateľskú službu

Zápisnica z výberového konania - Odborný zamestnanec školského úradu

Zápisnica z výberového konania - Vedúci, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi

Zápisnica z výberového konania  - Referent životného prostredia

Zápisnica z výberového konania na vymenovanie riaditeľa ZŠ, Rastislavova ulica

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovného miesta  - Riaditeľ ZŠ Mariánska ul. 554/19 v Prievidzi,  971 01 Prievidza

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa MŠ Nábrežie sv. Cyrila 360/28,  Prievidza

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa MŠ Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza

Zápisnica z výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova 745/13, Prievidza

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Malonecpalská Prievidza

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Dobšinského

Zápisnica z výberového konania na riaditeľa MŠ Matušku