Infolisty


Infolisty

Radnica mesta Prievidza chce komunikovať s verejnosťou modernou formou a čo najväčšou intenzitou. Infolisty – t.j. doručovanie informácií z mesta Prievidza prostredníctvom e-mailovej pošty takou formou komunikácie rozhodne je. Obyvatelia sa po nahlásení k odberu infolistov dostanú k podrobným a dôležitým informáciám z mesta.

K odberu spravodajsko-informačného e-mailového newslettera s názvom Infolist z Prievidze sa obyvateľ pohodlne prihlási prostredníctvom webového formulára, v ktorom vyplní svoje meno a e-mailovú adresu. Ak si už ďalšie správy nebude priať, kedykoľvek môže súhlas s ich doručovaním odvolať.

Infolist bude  distribuovaný  zvyčajne raz za dva týždne. Nechceme však periodicitu vopred striktne obmedzovať. Ak bude niečo aktuálne, nový informačný kanál využijeme aj častejšie. Táto služba je samozrejme bezplatná.