Mikuláš na Zapotôčkoch


6. 12. 2019

Poslanci za Zapotôčky a Nové mesto

Vás pozývajú na podujatie Mikuláš na Zapotôčkoch dňa 6.12.2019 o 17.00 h pri kostole sv. Terézie.

Súčasťou podujatia je mikulášsky sprievod po sídlisku, vystúpenie koledníkov, predaj vianočného punču a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Pre deti je pripravená sladká odmena.