Inštalácie zborového farára ECAV


18. 9. 2021

Zemianské Kostoľany

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Slovensku Zemianske Kostoľany srdečne pozýva na Slávnostné Služby Božie pri príležitosti inštalácie zborového farára Mgr. Emila Hankovského.

Služby Božie sa budú konať 18. septembra o 14.30 h v Evanjelickom kostole v Zemianskych Kostoľanoch. www.ecavprievidza.sk