Dni seniorov


21. 9. - 30. 10. 2021

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

vás pozývajú na sériu podujatí zameraných na zvýšenie kvality života seniorov:

*21.9. o 16:00 / Prievidza časť Necpaly, ZŠ Malonecpalská Tréningy pamäti - princípy a techniky zapamätávania (pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby) / lektorka Mgr. Antónia Bartošová

*22.9. o 16:00 / Prievidza, Regionálne kultúrne centrum, Záhradnícka 19 Tréningy pamäti - princípy a techniky zapamätávania (pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby) / lektorka Mgr. Antónia Bartošová

*29.9. 2021 o 16:00 / Prievidza, Regionálne kultúrne centrum, Záhradnícka 19 Tvorivá dielňa: Vitie venca zo sušených kvetov (počet limitovaný na 9 účastníkov - nutné prihlásiť sa vopred na t. č. 0901 918 819) / lektorka Petra Oboňová - Dielnička pri družstve

*11.10. o 16:00 / Prievidza, Regionálne kultúrne centrum, Záhradnícka 19 Žijeme zdravo: Telom aj dušou - o mentálnom zdraví (pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia) / lektorky Mgr. Veronika Ragan, MUDr. Darina Hrabovská, Mgr. Eva Bartová

*18.10. o 16:00 / Prievidza, Regionálne kultúrne centrum, Záhradnícka 19 Žijeme zdravo: Bylinková škola (domáca bylinková záhradka / bylinková lekárnička) / lektorka Adriana Polerecká

*30.10. o 16:00 / Prievidza, Regionálne kultúrne centrum, Záhradnícka 19 Ovocinársky kompas - Staré verzus nové (staré odrody ovocných stromov/aktuálne trendy) / lektor Ing. Marián Komžík
 
Vstup voľný.
Info a prihlásenie: vzdelavanie@rkcpd.sk - 0901 918 819