Akčný plán rozvoja hornej Nitry


Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry v stredu 10. januára predstavili na pracovnom stretnutí zámer vytvorenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry. Vytvorenie dokumentu z lokálnej úrovne navrhne konkrétne opatrenia pri očakávanej transformácii hospodárstva a určí ich priority.

Viac informácií:

Samosprávy pozývajú k spolupráci na tvorbe Akčného plánu rozvoja hornej Nitry
Primátorka Macháčková so združením miest a obcí odštartuje tvorbu akčného plánu pre región

Kontakt: akcnyplan@gmail.com

Prihlasovanie do pracovných skupín

Vyplnením formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze, sa môžete prihlásiť do pracovných skupín na tvorbu Akčného plánu rozvoja hornej Nitry.

Prezentácie z pracovného stretnutia

Katarína Macháčková - Predstavenie zámeru tvorby Akčného plánu rozvoja hornej Nitry
Gabriel Mihályi - Príklad z najmenej rozvinutého okresu - Akčný plán okresu Rimavská sobota

Dokumenty

Rozvojové dokumenty Trenčianskeho samosprávneho kraja
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bojnice
Program rozvoja mesta Handlová
Strategické dokumenty mesta Nováky
Program rozvoja mesta Prievidza
Analýza sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti (2013)
Územno-plánovacia dokumentácia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Otázky a odpovědi

Napíšte nám
 
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek
Žiadne otázky a odpovede.